Skip to content

Determinatie is het laten analyseren van een insect. Om ongedierte te weren en effectief te kunnen bestrijden, is het belangrijk te weten met welk soort ongedierte we te maken hebben. Ontelbare soorten met elk hun specifieke eigenschappen en leefwijze.

Ongediertebestrijding van den Hoek kan bepalen van welk ongedierte u overlast heeft. Tevens krijgt u een vakkundig advies, hoe dit ongedierte op een snelle manier kan worden bestreden. Vaak blijkt in de praktijk dat een bestrijding met chemische middelen niet altijd nodig is en dat het opsporen van de bron en het vernietigen van de ontwikkelingsmogelijkheden vaak voldoende is om uw problemen op te lossen.

Back To Top