Skip to content

Muizen, ratten en andere knaagdieren kunnen met hun graverij en geknaag grote schade veroorzaken aan tuinen, parken en openbaar groen. Bijvoorbeeld door ondergraving van slootkanten kunnen deze gaan verzakken of planten sterven af. In gebouwen of woningen kunnen knaagdieren grote schade aanrichten door kabels door te bijten. Dit kan eventueel hele productieprocessen schaden.

Ook vormen sommige knaagdieren een reëel gevaar voor de volksgezondheid omdat zij dragers kunnen zijn van ziektekiemen die voor de mens gevaarlijk zijn zoals bijvoorbeeld de ziekte van Weil.

Ratten en muizen kom je op diverse plaatsen tegen, zowel bij particulieren als bedrijven. Ze kunnen voor veel schade en overlast zorgen. Zo moeten ratten en muizen knagen om te zorgen dat de voortanden niet doorgroeien. Als dat knagen bijvoorbeeld aan bedrading gebeurt, kan kortsluiting of lekstroom ontstaan met zelfs brand als gevolg.

Genoeg reden om contact op te nemen met Ongediertebestrijding van den Hoek om een passend plan te maken en het probleem aan te pakken of, beter nog, het probleem te voorkomen.

Eventueel kan er onderhoudscontract worden afgesloten zodat u jaarlijks meerdere keren wordt bezocht voor controle. Hierdoor is de kans op knaagdieren minimaal.

Back To Top